Algemene Voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden
– U mag geen erotische, kwetsende, gok, medicijnen of illegale artikelen plaatsen.
– U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door u geplaatste artikelen.
– Er mogen geen scripts worden geplaatst (bijvoorbeeld via HTML) zonder nadrukkelijke toestemming van ZipZoo.
– De tekst in uw artikel moet voldoen aan de Nederlandse wetgeving.
– Een opgeslagen/gepubliceerd artikel mag binnen 7 dagen verhuist worden naar een andere website, na deze 7 dagen is het niet meer mogelijk om het artikel te verhuizen.
– Bij een niet actief pakket kan de gebruiker nog altijd een artikel aanpassen of verwijderen.
– Niet verbruikte artikel plaatsingen worden niet meegenomen naar een volgende periode en komen te vervallen.
– Alleen Nederlandstalige uniek geschreven artikelen mogen worden geplaatst.
– U mag een zelfde (duplicate-content) artikel niet plaatsen via deze website.
– Ook gedeeltes van een artikel hergebruiken voor een ander artikel is niet toegestaan.
– Uw artikel moet minimaal 300 woorden bevatten.
– U mag maximaal 4 linkverwijzingen plaatsen in uw artikel.
– Keywordspam (herhalen of opsommen van dezelfde woorden) is niet toegestaan.
– Het verstrekken van inlog-gegevens van ZipZoo aan derden is niet toegestaan.

Verwijdering van gepubliceerde artikelen
– Als een link in uw artikel niet meer werkt dan sturen wij u een email bericht met daarin het verzoek om de verbroken link zo spoedig mogelijk te herstellen of te verwijderen.
– Indien wij na 5 werk dagen vanaf de eerste melding nog geen herstelwerkzaamheden hebben mogen constateren en wij geen reactie van u hebben mogen ontvangen dan worden uw artikelen waarin de verbroken links zich bevinden teruggehaald door ZipZoo.
– Als wij de rapportage versturen en wij krijgen de melding dat uw email adres niet meer in gebruik is dan worden al uw gepubliceerde artikelen verwijderd uit ons systeem, zorg er dus voor als uw email adres wijzigt dat u dit tijdig aan ons doorgeeft.
– Als u uw gepromote domein heeft laten verlopen dan worden uw artikelen verwijderd, is uw domein tijdelijk offline stuur dan een email bericht zodat wij u meer tijd kunnen geven om uw website te herstellen zodat uw gepubliceerde artikelen niet worden verwijderd.

Opheffing van uw account
– ZipZoo behoudt zich het recht om uw account op te heffen als er sprake is van onderstaande voorbeelden.
– Indien u meerdere proefaccounts aanmaakt loopt u het risico dat al uw accounts inclusief de gepubliceerde artikelen worden verwijderd.
– Zorg dat uw email adres altijd up to date is in uw account gegevens, mocht uw email adres niet meer werken dat loopt u het risico dat uw account incl. uw gepubliceerde artikelen worden verwijderd.
– Mochten wij constateren dat u misbruik maakt van onze dienst dan wordt uw account verwijderd.

Bij overtreden van een of meerdere gebruikersvoorwaarden van ZipZoo kan leiden tot:
– Verwijdering van Artikelen zonder restitutie van het advertentietarief.
– Schorsing van een gebruikers-account.
– Beperken van functionaliteiten.

Voorbeelden van overtredingen van de gebruiksvoorwaarden en/of de beleidsregels zijn:
– Artikelen die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst.
– Artikelen die dubbel zijn geplaatst.
– Keywordspam (herhalen of opsommen van dezelfde woorden).
– Artikelen welke niet in de voorkeurstaal zijn geschreven.
– Plaatsen van scripts.
– Plaatsen van erotische, kwetsende, gok, medicijnen of illegale teksten.
– Artikelen met een website-vermelding naar websites welke in strijd zijn met ons beleid.
– Artikelen waarin bij wet verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden.
– Artikelen die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden.
– Gebruikers wiens handelen leidt tot klachten van andere gebruikers.
– Gebruikers over wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze gebruiksvoorwaarden en/of de beleidsregels handelen.

ZipZoo
Back to top